Tổng Hợp Thống Kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt Miền Bắc theo tuần, tháng, năm

xoso.me đã chuyển sang: xoso.mobi.

2 số cuối giải ĐB về 66, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai

Ngày vềĐBĐB hôm sauHôm sau
3-2-2023
527 66
-
4-2-2023
30-1-2022
674 66
1-2-2022
22-7-2021
231 66
467 24
23-7-2021
8-6-2021
822 66
810 99
9-6-2021
1-6-2021
572 66
517 14
2-6-2021
5-5-2021
838 66
803 59
6-5-2021
13-10-2020
462 66
776 16
14-10-2020
1-5-2020
291 66
826 32
2-5-2020
30-8-2019
527 66
705 60
31-8-2019
11-7-2019
671 66
162 89
12-7-2019
10-7-2019
562 66
671 66
11-7-2019
21-4-2018
699 66
295 68
22-4-2018
27-2-2018
363 66
716 57
28-2-2018
16-1-2018
137 66
626 09
17-1-2018
29-9-2017
567 66
993 34
30-9-2017
12-8-2017
759 66
954 07
13-8-2017
18-7-2017
116 66
669 37
19-7-2017
14-7-2017
798 66
081 81
15-7-2017
31-5-2017
322 66
981 30
1-6-2017
22-2-2017
452 66
442 15
23-2-2017

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 66

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
13 - 4 lần 68 - 3 lần 36 - 3 lần 99 - 3 lần 34 - 3 lần
32 - 2 lần 81 - 2 lần 42 - 2 lần 14 - 2 lần 98 - 2 lần
91 - 2 lần 15 - 2 lần 30 - 2 lần 72 - 2 lần 50 - 2 lần
97 - 2 lần 10 - 2 lần 16 - 2 lần 43 - 2 lần 89 - 2 lần
67 - 1 lần 75 - 1 lần 83 - 1 lần 84 - 1 lần 77 - 1 lần
93 - 1 lần 01 - 1 lần 11 - 1 lần 22 - 1 lần 23 - 1 lần
62 - 1 lần 21 - 1 lần 49 - 1 lần 12 - 1 lần 58 - 1 lần
04 - 1 lần 47 - 1 lần 24 - 1 lần 88 - 1 lần 53 - 1 lần
59 - 1 lần 60 - 1 lần 66 - 1 lần 57 - 1 lần 09 - 1 lần
07 - 1 lần 37 - 1 lần 56 - 1 lần 18 - 1 lần 19 - 1 lần
29 - 1 lần 33 - 1 lần 41 - 1 lần 26 - 1 lần 90 - 1 lần
74 - 1 lần 17 - 1 lần 71 - 1 lần 80 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 66

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 4 lần Đuôi 0: 9 lần Tổng 0: 4 lần
Đầu 1: 17 lần Đuôi 1: 9 lần Tổng 1: 8 lần
Đầu 2: 6 lần Đuôi 2: 9 lần Tổng 2: 6 lần
Đầu 3: 12 lần Đuôi 3: 11 lần Tổng 3: 7 lần
Đầu 4: 7 lần Đuôi 4: 9 lần Tổng 4: 11 lần
Đầu 5: 7 lần Đuôi 5: 3 lần Tổng 5: 8 lần
Đầu 6: 7 lần Đuôi 6: 8 lần Tổng 6: 10 lần
Đầu 7: 6 lần Đuôi 7: 9 lần Tổng 7: 12 lần
Đầu 8: 8 lần Đuôi 8: 8 lần Tổng 8: 9 lần
Đầu 9: 11 lần Đuôi 9: 10 lần Tổng 9: 10 lần

Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 27-10-2022 tới 04-02-2023

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
89604
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
32041
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
73887
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
05085
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
93343
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
99876
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
67246
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
66819
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
75371
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
33487
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
77471
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
04067
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
66130
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
57765
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
71610
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
81736
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
78611
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
96305
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
12834
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
91006
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
50578
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
05776
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
32592
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
66534
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
80770
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
52091
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
30529
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
47779
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
75996
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
36819
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
67896
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
67857
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
65507
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
25380
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
98112
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
52770
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
24523
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
10576
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
05028
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
13454
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
84807
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
85979
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
38522
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
93971
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
82978
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
20815
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
65180
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
96688
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
48507
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
92059
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
13086
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
71424
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
32505
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
90230
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
40448
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
74562
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
65438
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
33027
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
09534
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
95636
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
03400
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
97797
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
55145
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
51849
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
54112
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
55291
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
16705
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
49265
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
25649
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
75757
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
76191
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
45370
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
39597
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
20040
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
78014
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
81191
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
04942
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
18452
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
60762
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
62940
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
44221
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
48260
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
53363
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
45282
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
62857
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
91869
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
52371
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
34164
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
72859
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
87219
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
76479
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
16179
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
30061
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
34838
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
60755
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
52766
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2023 28-1-2023 87219
2023 4-1-2023 75757
2022 4-2-2022 67147
2021 4-2-2021 48218
2020 4-2-2020 44410
2018 4-2-2018 52643
2017 4-2-2017 74529
2016 4-2-2016 31058
2015 4-2-2015 24285
2014 4-2-2014 53024
2013 4-2-2013 87155
2012 4-2-2012 34522
2010 4-2-2010 69054
2009 4-2-2009 06762
2008 4-2-2008 40558
2007 4-2-2007 68493
2006 4-2-2006 89913
2005 4-2-2005 12586
2004 4-2-2004 60893
2003 4-2-2003 84383
2002 4-2-2002 63414
Xem thêm thống kê những ngày giải đặc biệt về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -

Thống Kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt Miền Bắc (XSMB) ✅ theo tuần, tháng, năm 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 tổng hợp đầy đủ, chính xác nhất. ✅ Xem là chiến thắng

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm các dữ liệu soi cầu, chốt số dự đoán hàng ngày. Phương pháp sử dụng các kết quả hôm qua, tuần trước, tháng trước, năm trước... để làm căn cứ soi cầu thống kê KQXS được đánh giá khoa học, có cơ sở và tăng hiệu suất chốt số chính xác.

Hiện nay hỗ trợ thống kê giải ĐB được thực hiện qua các công cụ hỗ trợ tra cứu từ máy tính, thiết bị di động nhanh chóng, miễn phí để có được các dữ liệu KQXSMB theo các nhóm tiêu chí khác nhau theo thời gian, tổng, tần suất 2 số cuối giải đặc biệt...

Nếu bạn quan tâm có thể sử dụng công cụ thống kê ĐB tại A24.vn hoàn toàn miễn phí, cho kết quả nhanh và chính xác để tra cứu các dữ liệu kết quả cần thiết

Thống kê XSMB giải đặc biệt gồm những gì?

  • Thống kê đề về hôm qua số mấy và những ngày đề về có cùng số đề hôm qua.
  • Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
  • Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
  • 2 số cuối đặc biệt (đề gan lì miền Bắc) lâu chưa về nhất
  • Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần vớ chi tiết giải đặc biệt trong tháng, ngày ra và tổng đặc biệt.
  • Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Các loại thống kê lô đề miền Bắc chi tiết

Trang này sẽ cập nhật tự động các bảng đặc biệt theo tổng, hai số cuối, chu kỳ xổ số miền Bắc hôm nay, ngày mai, ngày hôm sau hay các năm trước 2019, 2020, 2021… để có được các dữ liệu thống kê kết quả xổ số đặc biệt MB sắp xếp khoa học, hợp lý, truy xuất nhanh nhất.

 

rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm