Tổng Hợp Thống Kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt Miền Bắc theo tuần, tháng, năm

2 số cuối giải ĐB về 57, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai

Ngày vềĐBĐB hôm sauHôm sau
7-6-2023
403 57
8-6-2023
24-3-2023
486 57
322 73
25-3-2023
22-2-2023
313 57
019 64
23-2-2023
19-1-2023
628 57
918 69
20-1-2023
4-1-2023
757 57
761 91
5-1-2023
27-11-2022
678 57
655 07
28-11-2022
24-7-2022
228 57
695 02
25-7-2022
7-1-2022
336 57
989 69
8-1-2022
17-12-2021
731 57
708 30
18-12-2021
19-9-2021
459 57
740 19
20-9-2021
21-8-2021
691 57
987 11
22-8-2021
15-7-2021
709 57
377 82
16-7-2021
25-1-2021
001 57
330 79
26-1-2021
20-10-2020
901 57
070 43
21-10-2020
21-9-2020
687 57
874 86
22-9-2020
1-9-2020
625 57
451 48
2-9-2020
13-8-2020
428 57
595 14
14-8-2020
27-11-2019
342 57
232 32
28-11-2019
26-9-2019
836 57
982 78
27-9-2019
30-7-2019
513 57
566 90
31-7-2019

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 57

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
59 - 3 lần23 - 3 lần30 - 3 lần82 - 2 lần62 - 2 lần
81 - 2 lần45 - 2 lần73 - 2 lần60 - 2 lần19 - 2 lần
34 - 2 lần91 - 2 lần69 - 2 lần77 - 1 lần13 - 1 lần
52 - 1 lần58 - 1 lần72 - 1 lần98 - 1 lần92 - 1 lần
18 - 1 lần33 - 1 lần04 - 1 lần20 - 1 lần01 - 1 lần
27 - 1 lần53 - 1 lần85 - 1 lần42 - 1 lần35 - 1 lần
87 - 1 lần29 - 1 lần67 - 1 lần40 - 1 lần50 - 1 lần
93 - 1 lần22 - 1 lần90 - 1 lần07 - 1 lần02 - 1 lần
11 - 1 lần79 - 1 lần43 - 1 lần86 - 1 lần48 - 1 lần
14 - 1 lần32 - 1 lần78 - 1 lần56 - 1 lần38 - 1 lần
54 - 1 lần28 - 1 lần68 - 1 lần08 - 1 lần12 - 1 lần
25 - 1 lần75 - 1 lần94 - 1 lần76 - 1 lần64 - 1 lần
37 - 1 lần95 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 57

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 5 lần Đuôi 0: 9 lần Tổng 0: 11 lần
Đầu 1: 7 lần Đuôi 1: 6 lần Tổng 1: 5 lần
Đầu 2: 9 lần Đuôi 2: 12 lần Tổng 2: 6 lần
Đầu 3: 10 lần Đuôi 3: 10 lần Tổng 3: 9 lần
Đầu 4: 6 lần Đuôi 4: 7 lần Tổng 4: 11 lần
Đầu 5: 9 lần Đuôi 5: 7 lần Tổng 5: 10 lần
Đầu 6: 9 lần Đuôi 6: 3 lần Tổng 6: 5 lần
Đầu 7: 8 lần Đuôi 7: 6 lần Tổng 7: 7 lần
Đầu 8: 7 lần Đuôi 8: 9 lần Tổng 8: 5 lần
Đầu 9: 8 lần Đuôi 9: 9 lần Tổng 9: 9 lần

Thống kê GĐB Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 28-02-2023 tới 08-06-2023

Đầu Đuôi Loto Tổng
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
55827
28-02
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
76102
01-03
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
47577
02-03
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
37856
03-03
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
06743
04-03
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
58118
05-03
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
39919
06-03
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
75877
07-03
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
73787
08-03
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
68205
09-03
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
24420
10-03
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
47076
11-03
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
56695
12-03
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
17375
13-03
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
67879
14-03
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
67724
15-03
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
89581
16-03
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
59389
17-03
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
57570
18-03
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
86903
19-03
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
24192
20-03
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
81664
21-03
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
08798
22-03
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
45483
23-03
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
48657
24-03
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
32273
25-03
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
57765
26-03
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
83230
27-03
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
66228
28-03
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
86367
29-03
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
11504
30-03
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
59381
31-03
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
70344
01-04
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
01844
02-04
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
52333
03-04
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
75345
04-04
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
96226
05-04
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
89911
06-04
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
49736
07-04
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
29815
08-04
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
10026
09-04
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
06363
10-04
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
16039
11-04
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
37195
12-04
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
44265
13-04
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
57534
14-04
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
27414
15-04
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
41248
16-04
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
65576
17-04
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
71661
18-04
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
46285
19-04
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
24623
20-04
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
47914
21-04
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
64652
22-04
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
71679
23-04
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
42105
24-04
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
85483
25-04
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
89675
26-04
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
80755
27-04
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
13196
28-04
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
54639
29-04
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
90819
30-04
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
61820
01-05
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
00865
02-05
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
85576
03-05
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
81918
04-05
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
82647
05-05
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
02904
06-05
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
88060
07-05
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
44481
08-05
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
58546
09-05
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
97996
10-05
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
63134
11-05
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
84102
12-05
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
19949
13-05
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
67753
14-05
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
90956
15-05
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
19031
16-05
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
67949
17-05
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
22632
18-05
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
22317
19-05
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
70452
20-05
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
45297
21-05
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
32754
22-05
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
95972
23-05
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
19966
24-05
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
20319
25-05
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
36191
26-05
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
96237
27-05
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
79459
28-05
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
85867
29-05
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
20765
30-05
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
88961
31-05
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
95921
01-06
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
71963
02-06
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
00370
03-06
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
04408
04-06
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
00081
05-06
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
83079
06-06
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
40357
07-06
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2

Thống kê giải đặc biệt miền bắc tháng năm

Đầu Đuôi Loto Tổng
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
01
95921
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
 
02
71963
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
 
03
00370
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
 
04
04408
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
 
05
00081
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
 
06
83079
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
 
07
40357
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
 

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưaNgàyGiải đặc biệt
20238-6-2023
20231-6-2023959 21
20238-5-2023444 81
20228-6-2022289 77
20218-6-2021822 66
20208-6-2020568 60
20198-6-2019815 75
20188-6-2018275 38
20178-6-2017298 87
20168-6-2016733 52
20158-6-2015868 84
20148-6-2014201 79
20138-6-2013495 79
20128-6-2012862 06
20118-6-2011474 21
20108-6-2010698 00
20098-6-2009789 37
20088-6-2008705 71
20078-6-2007653 70
20068-6-2006928 71
20058-6-2005875 84
20048-6-2004682 86
20038-6-2003722 86
20028-6-2002550 66
Xem thêm thống kê những ngày giải đặc biệt về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -

Thống Kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt Miền Bắc (XSMB) theo tuần, tháng, năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 tổng hợp đầy đủ, chính xác nhất. 

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm các dữ liệu, phân tích hàng ngày. Phương pháp sử dụng các kết quả nhiều ngày để làm căn cứ phân tích

Thống kê XSMB giải đặc biệt gồm những gì ?

  • Thống kê đề về hôm qua số mấy và những ngày đề về có cùng số đề hôm qua.

  • Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất

  • 2 số cuối đặc biệt (đề gan lì miền Bắc) lâu chưa về nhất

  • Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần vớ chi tiết giải đặc biệt trong tháng, ngày ra và tổng đặc biệt.

  • Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Các loại thống kê miền Bắc chi tiết

Trang này sẽ cập nhật tự động các bảng đặc biệt theo tổng, hai số cuối, chu kỳ xổ số miền Bắc hôm nay, ngày mai, ngày hôm sau hay các năm trước 2019, 2020, 2021, 2022… để có được các dữ liệu thống kê kết quả xổ số đặc biệt MB sắp xếp khoa học, hợp lý, truy xuất nhanh nhất.

 

rs1000website metalmixtape aardvarkwebworks dentalhealthpress kusadasigold iceontherocks palacesindia culoop bitrawebmedia solideagroup didsburyremovals w3-wapp shemerchant wordsworkpodcast inlandempiredogacademy sims-inter vablackrestaurantexperience greenbuildeuromed pinkskulldesign softpageitsolutions tps-barsacq brooklynartistsgym lateexpectationsfilm